Handlinger tilknyttet webside

Hvad er hvad i et begrebsdiagram

Kort oversigt over begrebsdiagrammets forskellige elementer, og hvad de forskellige relationer betyder i et begrebsdiagram.
Tværfagligt 09/09 2010
Hvad er hvad i et begrebsdiagram
Forfatter David Rosendahl
Udgave 2009
Udgiver Servicestyrelsen
Sideantal 1

SOCIALSTYRELSEN