Handlinger tilknyttet webside

Vurdering af begrebssystemer

Tjekliste til vurdering af eksisterende begrebssystemer

I begrebssekretariatets arbejde er det ofte relevant og nødvendigt at forholde sig eksplicit til andre begreber og kategoriseringer. De begreber, som begrebssekretariatet skal forholde sig til, er ofte meget varierede mht. omfang, indhold, formål, klarhed, præcision m.m.

Fordi det eksisterende begrebsarbejde på området er så forskelligartet, har begrebssekretariatet udarbejdet et vurderingsskema, som hjælper med at sikre en så ensartet vurdering som muligt. Vurderingsskemaet tager udgangspunkt i både de eksisterende ISO-standarder for området og i begrebssekretariatets praktiske erfaringer. De begrebssystemer, som vurderes i rimeligt omfang at leve op til de formulerede kriterier, vil kunne inddrages og genanvendes i de begrebsprojekter, hvor de er relevante.

Tværfagligt 09/09 2010
Vurdering af begrebssystemer
Udgave 2009
Udgiver David Rosendahl
Sideantal 5

SOCIALSTYRELSEN