Handlinger tilknyttet webside

Kort indføring i begrebsarbejdet

Til arbejdsgruppedeltagere og alle øvrige interesserede

Beskrivelse af rammer og indhold i terminologiarbejde, herunder de forskellige symboler og notationer, som indgår i arbejdsmetoden, og vejledning i hvordan man skal læse begrebsdiagrammer og termlister.

Da vejledningen anvender en farvekodet systematik kan det anbefales at printe
vejledningen i farver.

Tværfagligt 08/09 2010
Kort indføring i begrebsarbejdet
Forfatter David Rosendahl
Udgave 2009
Udgiver Servicestyrelsen
Sideantal 13

SOCIALSTYRELSEN